Nicos Weg
Online német nyelvtanfolyam (A1, A2, B1)
deutsch-interaktiv.info © 2022

Nicos Weg

Tanuljon önállóan németül a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával!

Az oldal megosztásával segítsen németül tanuló barátainak, ismerőseinek is, hogy a Nicos Weg oldalaira könnyebben rátaláljanak:

A Nicos Weg oldal a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamát magyar szószedetekkel és szókincstrénerrel egészíti ki, és ezzel az ingyenes német nyelvtanfolyamot elérhetővé teszi a magyar anyanyelvű nyelvtanulók számára is.

Az önálló nyelvtanuláshoz készült A1-A2-B1 szintű új nyelvtanfolyamot a Deutsche Welle a Szövetségi Munkaügyi Hivatallal együttműködve dolgozta ki. A németországi hétköznapi életre és a munkavállalásra fókuszáló nyelvtanfolyam az egyik legjobb ingyenes online német nyelvtanulási lehetőség lehet a Németországban vagy Ausztriában munkát vállalók számára.

A Nicos Weg online német nyelvtanfolyam az A1-B1 nyelvi szintekhez igazodik, és egyformán alkalmas a kezdő és a már alapfokú nyelvismerettel rendelkező nyelvtanulók számára is.

Az ingyenes német nyelvtanfolyam több mint 200 részben mutatja be a mindennapi életet Németországban. A nyelvi készségek gyakorlásához és fejlesztéséhez minden leckéhez interaktív gyakorlatok tartoznak. Az interaktív gyakorlatokhoz minden leckében közvetlen linkek érhetők el.

Ez a német nyelvtanfolyam mindig kéznél lehet. A tanfolyam jól használható mobiltelefonon, tableten és számítógépen is.

A német szavak tanulása

A Nicos Weg ingyenes német nyelvtanfolyam szószedetei mintegy 4900 tanulandó szót és kifejezést tartalmaznak.

A magyar nyelvű szószedeteket a könnyebb tanulás érdekében szófajonként rendeztük, és színkódolással láttuk el (például szín kódolt főnév nemek). A szavak kiejtése a lejátszógombra kattintva meghallgatható, és a német szó a bemondó után elismételhető.

A szűkebb értelemben vett német alapszókincshez mintegy 2800 szó tartozik (az A1-B1 szintű, illetve a Deutsch-Test für Zuwanderer nyelvvizsgák szókincse).

A szószedetek alapszókincshez tartozó szavainak alaposabb megtanulásához és gyakorlásához oldalunkon szókincstréner érhető el. A trénerrel a német alapszavak egyben meghallgathatók, az alapszavak írása és kiejtése együtt tanulható.

A tréner lehetőséget ad a német alapszavak mondatokban történő meghallgatására és gyakorlására is. Ehhez a trénerben mintegy 10500 hangos példamondat áll rendelkezésre.

A szókincstrénerrel lehetőség van arra is, hogy a szószedetek szókincsét a Deutsch-Test für Zuwanderer nyelvvizsga (a német állampolgárság megszerzéséhez, ill. a honosításhoz szükséges A2-B1 szintű nyelvvizsgák) szintjére kiegészítsük. A leckékben ezek a kiegészítő szókincs gyakorlatok a '+' jellel vannak megjelölve.

A szókincstréner gyakorlási lehetőségeinek megismerése után mindenki eldöntheti, hogy saját tanulási céljainak eléréseben melyik gyakorlatok lehetnek legjobban a segítségére, és ezek közül melyikeket veszi a szavak tanulásához igénybe.

Nyelvtani ismeretek

A nyelvtanfolyam nyelvtan tananyaga szintén elérhető magyarul. A német példamondatok magyar fordítása sokat segíthet a nyelvtani szabályok megértésében.

A nyelvtanfolyam nyelvtan tananyagát nyelvtani témák szerinti csoportosításban is elérhetővé tettük a német nyelvtanulók számára. Ez a nyelvtani összefoglaló egy rendezett, jól áttekinthető formában tartalmazza a német nyelvtan legfontosabb szabályait.

A német nyelvtani összefoglaló a nyelvtanfolyamtól függetlenül is hasznos segítség lehet a német nyelvtan legfontosabb szabályainak megismeréséhez vagy gyors átismétléséhez.

További nyelvtanulási eszközök a tanfolyamhoz

Az ingyenes német nyelvtanfolyam menüjéből közvetlenül elérhető a német webszótár. A szótár több eszközzel segíti a kezdő nyelvtanulókat. A szótár felismeri a német szavak ragozott és rendhagyó formáit, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótárazásához is. A szótár jelzi a német alapszavakat.

A nyelvtanfolyam menüjéből közvetlenül elérhetők témánkénti csoportosításban a német alapszavak. Ennek segítségével bármelyik lecke témájához kapcsolódva áttekinthetők a témához tartozó német alapszavak, vagy akár a leckéktől függetlenül is a szókincs szükség esetén egy-egy témában könnyen elmélyíthető.

A menüben a rendhagyó igék ragozása is mindig kéznél van, és lehetőség van a rendhagyó ragozás gyakorlására is.

Jó tanulást!