arrow_back Ok: wegen

Kausale Präpositionen: wegen

Ok-okozati összefüggések: wegen

A wegen (miatt) elöljárószóval egy okot fejezhetünk ki.

Warum hat die Polizei die Straße gesperrt?
Miért zárta le a rendőrség az utcát?

Wegen eines Unfalls hat die Polizei die Straße gesperrt.
Egy baleset miatt a rendőrök lezárták az utcát.

A wegen elöljárószó után rendszerint birtokos eset (Genitiv) áll. Tekintsük át ismét a legtöbb főnév birtokos esetének ragozását:

Genitiv:
Wegen ...
hímnem des/eines
Unfalls
nőnem der/einer
Baustelle
semleges nem des/eines
Unwetters
többes szám der
Regenfälle

A birtokos esethez szükség van egy névelőre vagy melléknévre kísérőként, ezért többes számban névelő vagy melléknév nélkül a birtokos eset nem használható. Ilyenkor a részes esetet kell használni:

wegen + Genitiv:

Wegen der Regenfälle fährt niemand mit dem Fahrrad.
Az esőzés miatt senki sem jár biciklivel.

wegen + Dativ:

Wegen Regenfällen fährt niemand mit dem Fahrrad.
Az esőzések miatt senki sem jár biciklivel.

Főleg a beszélt nyelvben gyakran hallhatunk egyes számban is részes esetet. Azonban vigyázzunk, mert sokan ezt a formát helytelennek tekintik:

Wegen einem Unfall bin ich zu spät gekommen.
Egy baleset miatt elkéstem.