arrow_back Elöljárószók: hely (2)

Lokale Präpositionen (2)

Helyet vagy irányt kifejező elöljárószók

Az elöljárószók szavakat és kifejezéseket kapcsolnak össze. Élőlények, tárgyak vagy körülmények közötti kapcsolatot írnak le.

A helyet kifejező elöljárószók olyan térbeli kapcsolatokat írnak le, mint például a hely vagy az irány.

Ezeket az elöljárószókat különböző szempontok alapján osztályozhatjuk:

  • jelentésük alapján: helyet (hol?) vagy irányt (honnan?/hova?) adnak-e meg

  • az eset alapján: az elöljárószó részes- vagy tárgyesettel áll-e

A több esettel álló elöljárószóknál az eset összefügg a jelentéssel:

hely (hol?) irány (honnét/hova?)
részes eset tárgyeset
in in
an an
unter unter
über über
auf auf
vor vor
hinter hinter
neben neben
zwischen zwischen

Vannak azonban olyan elöljárószók is, ahol az eset független a jelentéstől. A következő elöljárószók vagy elöljárószós kifejezések mind egy irányból vagy irányba történő mozgást fejezhetnek ki. Némelyikük mindig részes esetben van, némelyikük pedig mindig tárgyesetben.

részes eset tárgyeset
aus durch
nach entlang*
zu
an ... vorbei

* Az entlang csak akkor áll tárgyesettel, ha az elöljárószó a főnév után áll: die Straße entlang.