arrow_back Elöljárószók több esettel (4)

Wechselpräpositionen (4)

Több esettel álló elöljárószók részes esettel

A kilenc in, an, unter, über, auf, vor, hinter, neben, zwischen több esettel álló elöljárószó a Wo ...? (Hol ...?) kérdésre adott válaszban részes esettel áll.

Wo sitzt Ibrahim?
Hol ül Ibrahim?
Ibrahim sitzt auf dem Sofa.
Ibrahim a kanapén ül.

Selma és családja berendezte az új lakását:

Das Sofa steht im Wohnzimmer. (im = in + dem)
A kanapé a nappaliban van.

Ein großes Bild hängt an der Wand.
Egy nagy kép lóg a falon.

Das Sofa steht unter dem Bild.
A kanapé a kép alatt van.

Das Bild hängt über dem Sofa.
A kép a kanapé fölött lóg.

Eine kleine Pflanze steht auf dem Tisch.
Egy kis növény van az asztalon.

Ein kleiner Tisch steht vor dem Sofa.
Egy kis asztal áll a kanapé előtt.

Die kleine Lampe steht hinter einer großen Pflanze.
A kis lámpa egy nagy növény mögött áll.

Die Lampe steht neben dem Sofa.
A lámpa a kanapé mellett áll.

Die Pflanze steht zwischen der Tür und dem Sofa.
A növény az ajtó és a kanapé között van.

Rövid (összevont) alakok

Néhány elöljárószó a következő határozott névelővel összevonásra kerülnek:

in + dem = im

an + dem = am

Néha más rövid formákat is hallhatunk, de ezeket nem mindig használják.

Elhelyezkedést kifejező igék

A liegen, stehen, sitzen igék egy elhelyezkedést írnak le, és szinte mindig olyan kiegészítést igényelnek, ami a Wo ...? (Hol ...?) kérdésre válaszol. Ezért ezek az igék gyakran részes esettel álló elöljárószóval együtt fordulnak elő.