arrow_back Idő: vor, seit

Temporale Präpositionen: vor, seit

A vor időbeli elöljárószó

Nico ist vor einem Monat nach Deutschland gekommen.
Nico egy hónapja érkezett Németországba.

A vor-t időbeli elöljárószóként olyan múltbeli események vagy cselekvések leírására használjuk, amelyek a múltban már véget értek. Az vor elöljárószó után az idő kifejezése részes esetben van. Ez azt fejezi ki, hogy mennyi idő telt el az esemény óta.

vor + Dativ
der Monat vor einem Monat
die Woche vor einer Woche
das Jahr vor einem Jahr
die Monate vor drei Monaten
die Wochen vor drei Wochen
die Jahre vor drei Jahren

Mivel a cselekvés/esemény már véget ért, a mondatban múlt időt használunk:

Perfekt: Nawin ist vor zwei Wochen nach Frankreich gezogen.
Nawin két hete Franciaországba költözött.

Präteritum: Lisa hatte vor drei Wochen Urlaub.
Lisa három hete nyaralt.

A seit időbeli elöljárószó

Nico lernt seit einem Monat Deutsch.
Nico egy hónapja tanul németül.

A seit elöljárószó azt fejezi ki, hogy egy cselekvés, esemény vagy állapot a múltban elkezdődött, és még nem fejeződött be. Az elöljárószó után az idő kifejezése részes esetben (Dativ) áll. Ez azt fejezi ki, hogy már mennyi ideje tart a cselekvés, esemény vagy állapot.

seit + Dativ
der Monat seit einem Monat
die Woche seit einer Woche
das Jahr seit einem Jahr
die Monate seit drei Monaten
die Wochen seit drei Wochen
die Jahre seit drei Jahren

Mivel a cselekmény / esemény/ állapot még nem ért véget, a seit elöljárószóval együtt a mondatban általában jelen időt használunk.

Nico wohnt seit drei Wochen bei Inge.
Nico három hete lakik Ingénél.


Német nyelvtani kifejezések:

die Präposition (elöljárószó): Az elöljárószók általában olyan rövid szavak, amelyek szavakat vagy kifejezéseket kapcsolnak össze. Kifejezik az élőlények, tárgyak vagy körülmények közötti kapcsolatokat.