arrow_back Idő: um, von, bis

Temporale Präpositionen: um, von, bis

Az időre gyakran a wann (mikor) kérdőszóval kérdezünk rá:

Wann beginnt der Kurs?
Mikor kezdődik a tanfolyam?

Wann arbeitest du?
Mikor dolgozol?

Ha óra szerint adjuk meg az időt:

  • időpont esetén az um elöljárószót használjuk

    Der Kurs beginnt um neun.
    A tanfolyam kilenckor kezdődik.

  • időtartam esetén a von... bis... elöljárószókat használjuk

    Ich arbeite von acht bis fünf.
    Nyolctól ötig dolgozom.


Német nyelvtani kifejezések:

die Präposition (elöljárószó): Az elöljárószók általában olyan rövid szavak, amelyek szavakat vagy kifejezéseket kapcsolnak össze. Kifejezik az élőlények, tárgyak vagy körülmények közötti kapcsolatokat.