arrow_back Idő: vor, nach

Temporale Präpositionen: vor, nach

Az időbeli sorrend kifejezéséhez a vor és nach elöljárószókat használhatjuk:

Vor dem Frühstück duscht Nico.
Nico reggeli előtt lezuhanyozik.

Nach dem Frühstück geht er zum Sprachkurs.
Reggeli után nyelvtanfolyamra megy.

Ha vor és nach elöljárószókat az idő kifejezésére használjuk, akkor ezek után a névelő és a főnév mindig részes esetben (Dativ) áll.

der Unterricht:

vor/nach dem Unterricht

die Pause:

vor/nach der Pause

das Frühstück:

vor/nach dem Frühstück