arrow_back Elöljárószók: für

Präpositionen: für

Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, ein Notizbuch. Für alle neuen Wörter auf Deutsch.
Van egy ajándékom a számodra. Tessék, egy jegyzetfüzet minden új német szóhoz.

A für elöljárószót például egy átvevő, címzett, vagy egy cselekvés a céljának, okának a megadására használjuk. A névmások vagy főnevek tárgyesetben állnak utána.