arrow_back Elöljárószók: hely (1)

Lokale Präpositionen (1)

A helyet kifejező elöljárók használatakor két dologra kell figyelni:

  • A mondat a Wo ...? (Hol ...?) kérdésre, vagy a Wohin ...? (Hova ...?) kérdésre válaszol-e.

  • Az elöljárószó után tárgyeset vagy részes eset áll-e.

Ismétlésként a határozott és határozatlan névelő tárgy- és részes esete:

tárgyeset részes eset
hímnem (der) den/einen dem/einem
nőnem (die) die/eine der/einer
semleges nem (das) das/ein dem/einem
többes szám (die) die/ - den/ -

Több esettel álló elöljárószók (Wechselpräpositionen)

A több esettel álló elöljárószók tárgy- és részes esettel is állhatnak.

a) Wo ...? (Hol...?) + részes eset

in / an / unter / über / auf / vor / hinter / neben / zwischen + Dativ

(das Zentrum:) Der Bahnhof ist im Zentrum. (im = in + dem)
A vasútállomás a központban van.

(die Universität:) Die Oper ist neben der Universität.
Az opera az egyetem mellett van.

b) Wohin ...? (Hová ...?) + tárgyeset

in / an / unter / über / auf / vor / hinter / neben / zwischen + Accusativ

(die Goethestraße:) Ihr geht in die Goethestraße.
A Goethestraße-ra mentek.

(der Marktplatz:) Ihr geht über den Marktplatz.
Átmentek a Marktplatz-on.

Egy esettel álló elöljárószók

Minden más elöljárószó mindig egy fix esetben áll, ez legtöbbször tárgy vagy részes eset. Ezek az elöljárószók például a Wohin ...? (Hova ...?) kérdésre adott válaszban is is részes esettel állnak. Például:

a) zu + Dativ

(der Bahnhof:) Ihr geht zum Bahnhof. (zum = zu dem)
Elmentek a vasútállomásra.

(die Touristeninformation:) Ihr geht zur Touristeninformation. (zur = zu der)
Elmentek a turistainformációhoz.

(das Schloss:) Ihr geht zum Schloss. (zum = zu dem)
Elmentek a kastélyhoz.

(die Parkplätze:) Ihr geht zu den Parkplätzen.
Elmentek a parkolóhoz.

Ha egy útvonal végpontját szeretnénk hangsúlyozni, akkor a bis zu kifejezést használjuk:

Ihr geht geradeaus bis zum Bahnhof. Dann geht ihr links in die Hauptstraße.
Tovább mentek egyenesen egészen a vasútállomásig. Ezután balra fordultok a főutcára.

b) an + Dativ + vorbei

(der Supermarkt:) Ihr geht am Supermarkt vorbei. (am = an + dem)
Elmentek a szupermarket mellett.

(die Sprachschule:) Ihr geht an der Sprachschule vorbei.
Elmentek a nyelviskola mellett.

(das Theater:) Ihr geht am Theater vorbei. (am = an + dem)
Elmentek a színház mellett.

(die Hochhäuser:) Ihr geht an den Hochhäusern vorbei.
Elmentek a felhőkarcolók mellett.

c) durch + Akkusativ

(der Park:) Ihr geht durch den Park.
Keresztül mentek a parkon.

(die Fußgängerzone:) Ihr geht durch die Fußgängerzone.
Keresztül mentek a sétálózónán.

(das Tor:) Ihr geht durch das Tor.
Keresztül mentek a kapun.

(die Straßen): Ihr geht durch die Straßen.
Keresztül mentek az utcákon.