arrow_back Ok kifejezése

Adverbien: Gründe

Nico wollte nicht mehr in Spanien studieren, deshalb/deswegen/darum ist er nach Deutschland gekommen.
Nico már nem akart Spanyolországban tanulni, ezért jött Németországba.

Nico hatte eine Fahrradpanne, deshalb/deswegen/darum nahm Lisa ihn mit.
Niconak defektet kapott a kerékpárja, ezért Lisa magával vitte.

Nico und Lisa standen im Stau, deshalb/deswegen/darum kamen sie zu spät zum Deutschkurs.
Nico és Lisa elakadt a forgalomban, ezért elkéstek a német tanfolyamról.

A deshalb, deswegen, darum (ezért) olyan határozószók, amelyekkel főmondatokat lehet összekötni. Ezeket a határozószókat kötőszónak nevezzük (Konjunktionaladverbien vagy satzverbindende Adverbien).

A deshalb, deswegen, darum határozószók egy következményt vezetnek be: az első mondatban szereplő állítás az oka a második mondatban megfogalmazott következménynek. A három határozószónak ugyanaz a jelentése, és egymással felcserélhetők. A főmondat első helyén állnak, utánuk második helyen az ige követi őket.

Meine EC-Karte ist weg, deshalb beantrage ich eine neue Karte bei der Bank.
Elvesztettem a bankkártyám, ezért új kártyát igényelek a bankban.

Ich möchte einen Job in Deutschland finden. Darum lerne ich Deutsch.
Szeretnék Németországban munkát találni. Ezért tanulok németül.

Ich habe Freunde in Deutschland, deswegen bin ich in Deutschland.
Vannak barátaim Németországban, ezért vagyok Németországban.