arrow_back Fok kifejezése (1)

Adverbien: Graduierung (1)

Fokot kifejező határozószók

Bizonyos határozószók (Gradadverbien) vagy határozók egy melléknév vagy ige jelentésének erősítésére vagy gyengítésére használhatók.

A fokot kifejező határozók fokozatai:

besonders > sehr > ziemlich > ein bisschen/etwas

Tagadva:

nicht sehr < nicht besonders/nicht so < gar nicht

A nicht sehr, nicht besonders, nicht so között alig van különbség. A hanglejtés és az arckifejezés gyakran többet mond, mint maguk a szavak.

Ezeket a fokot kifejező határozószókat gyakran használjuk melléknevekkel.

besonders (különösen):

Die Schiffsfahrt zum Binger Mäuseturm war besonders schön.
A hajókirándulás a Bingen Mouse Towerhez különösen szép volt .

sehr (nagyon):

Die Stadtführung war sehr interessant.
A városnézés nagyon érdekes volt.

ziemlich (eléggé):

Das Wetter war ziemlich schlecht.
Az idő eléggé rossz volt.

etwas/ein bisschen (némileg/kicsit):

Am Anfang war der Ausflug etwas langweilig.
Az utazás eleinte kicsit unalmas volt.

Az etwas/ein bisschen-t csak negatív jelentésű melléknevekkel használjuk. Néha a zu-t is hozzátesszük:

Die Leute in der Gruppe waren mir ein bisschen zu alt.
A csoport tagjai egy kicsit túl idősek voltak számomra.

A melléknevek tagadására ezeket a határozói kifejezéseket gyakran használjuk:

nicht sehr/nicht besonders (nem nagyon/nem különösebben):

Die anderen Leute in der Gruppe waren nicht sehr interessant.
A csoport többi tagja nem nagyon volt érdekes.

nicht so (nem annyira/olyan):

Das Essen war nicht so gut.
Az étel nem volt annyira jó.

gar nicht (egyáltalán nem):

Gespräche über Krankheiten finde ich gar nicht angenehm.
Egyáltalán nem tartom kellemesnek a betegségekről beszélni.


Német nyelvtani kifejezések:

das Adverb (határozószó): A határozószó azt írja le, hogy mikor, hol vagy hogyan történik valami. Kifejezheti egy tulajdonság vagy cselekvés fokát is. A határozószó a mondat egy másik szavára (például egy igére vagy egy melléknévre) vagy az egész mondatra vonatkozhat.