arrow_back Wie oft ...? (i)

Zeitangaben: Wie oft ...? (Wiederholung)

Összefoglalás: Milyen gyakran ...?

Az ismétlődő események gyakoriságára a Wie oft ...? (milyen gyakran) kérdéssel kérdezünk rá:

Gyakori válaszok:

 • a jeden/jede/jedes névmásokkal:

  Yara arbeitet jeden Tag. (der Tag -> jeder Tag -> Akkusativ: jeden Tag)
  Yara minden nap dolgozik.
  Max, Tarek und Yara treffen sich jede Woche. (die Woche -> jede Woche)
  Max, Tarek és Yara minden héten találkoznak.
  Nico besucht Inge jedes Wochenende. (das Wochenende -> jedes Wochenende)
  Nico minden hétvégén meglátogatja Ingét.

 • a gyakoriság megadásával (einmal, zweimal, dreimal ...) és a pro elöljárószóval:

  Nina putzt zweimal pro Woche.
  Nina hetente kétszer takarít.

 • gyakoriságot jelentő határozószókkal:

  Wir fahren fast immer mit dem Fahrrad. Wir fahren selten mit dem Auto.
  Szinte mindig biciklivel megyünk. Ritkán megyünk autóval.

  immer > fast immer > oft > manchmal > selten > fast nie > nie
  mindig > szinte mindig > gyakran > néha > ritkán > szinte soha > soha

  Ezek a határozószók általában a ragozott ige után állnak. Ha külön hangsúlyt akarunk fektetni rájuk, akkor a mondat elején is állhatnak.

  Wir fahren manchmal mit dem Bus.
  Néha busszal megyünk.

  Manchmal fahren wir mit dem Bus.
  Néha megyünk busszal.