arrow_back Gyakoriság (i)

Adverbien: Häufigkeit (Wiederholung)

Ismétlés: gyakoriságot kifejező határozószók

Pepe reist oft mit dem Flugzeug. Er fährt selten mit dem Bus.
Pepe gyakran utazik repülővel. Ritkán utazik busszal.

A következő időhatározók azt fejezik ki, hogy valaki milyen gyakran csinál valamit:

immer > fast immer > oft > manchmal > selten > fast nie > nie
mindig > szinte mindig > gyakran > néha > ritkán > szinte soha > soha

Ezek a határozószók általában a ragozott ige után állnak. Ha külön hangsúlyt akarunk fektetni rájuk, akkor a mondat elején is állhatnak.

Du machst immer Probleme, Nico!
Mindig problémákat okozol, Nico!

Immer machst du Probleme, Nico!
Mindig problémákat okozol, Nico!


Német nyelvtani kifejezések:

das Adverb (határozószó): A határozószó azt írja le, hogy mikor, hol vagy hogyan történik valami. Kifejezheti egy tulajdonság vagy cselekvés fokát is. A határozószó a mondat egy másik szavára (például egy igére vagy egy melléknévre) vagy az egész mondatra vonatkozhat.

die adverbiale Bestimmung (határozó): A határozó olyan mondatrész, amely részletesebben leírja a cselekvés vagy a helyzet körülményeit. Lehet hely-, idő-, mód-, vagy okhatározó. A határozó egy vagy több szóból állhat.