arrow_back Sorszámok (2)

Ordnungszahlen (2)

Sorszámokkal egy sorrendet fejezhetünk ki. A sorszám megadja az elem sorban elfoglalt helyét. Például sorszámozhatjuk az iskolaéveket. A sorszám ezután azt jelzi, hogy a gyermek hányadik osztályba jár.

Wenn man sechs Jahre alt ist, geht man in die erste Klasse.
Hat évesen az első osztályba járnak.

Ha a sorszámokat számjegyekkel írjuk, akkor pontot teszünk utánuk:

Unsere Tochter geht in die 1. Klasse.
A lányunk az 1. osztályba jár.

A sorszámok képzése

1-től 19-ig egyes számban a -te végződés adódik a számhoz.

Az eins, drei, sieben számok sorszámai rendhagyó módon képződnek.

eins der erste Klasse
zwei der zweite Klasse
drei der dritte Klasse
vier der vierte Klasse
fünf der fünfte Klasse
sechs der sechste Klasse
sieben der siebte Klasse
acht der achte Klasse
neun der neunte Klasse
zehn der zehnte Klasse
elf der elfte Klasse
zwölf der zwölfte Klasse
dreizehn der dreizehnte Klasse
vierzehn der vierzehnte Klasse

Húsztól felfelé szabályosak az alakok. Mindig a -ste végződés adódik a számhoz:

zwanzig der zwanzigste Stock
einundzwanzig der einundzwanzigste Stock
zweiundzwanzig der zweiundzwanzigste Stock
dreiundzwanzig der dreiundzwanzigste Stock
vierundzwanzig der vierundzwanzigste Stock
dreißig der dreißigste Stock
einunddreißig der einunddreißigste Stock

A sorszámokat gyakran jelzőként használjuk. Általában egy határozott névelő és egy főnév között állnak. Ekkor ugyanaz a végződésük, mint a mellékneveknek.

Alanyeset:

Hier ist der erste Stock.
Itt van az első emelet.

Die erste Klasse macht heute mit ihrer Lehrerin einen Ausflug.
Az első osztály ma kirándul a tanárukkal.

Das erste Untergeschoss ist ziemlich kalt und dunkel.
Az alagsor meglehetősen hideg és sötét.

Tárgyeset:

Gehen Sie in den ersten Stock. Dort ist das Lehrerzimmer.
Menjen az első emeletre. Ott van a tanári szoba.

Unser Sohn geht in die erste Klasse.
A fiunk első osztályos.

Gehen Sie ins erste Untergeschoss. Dort sind die Toiletten.
Menjen az alagsorba. Ott vannak a WC-k.

Részes eset:

Das Lehrerzimmer ist im ersten Stock.
A tanári szoba az első emeleten van.

In der ersten Klasse lernt man Lesen und Schreiben.
Az első osztályban megtanulnak írni és olvasni.

Im ersten Untergeschoss sind die Toiletten.
A WC-k az alagsorban vannak.

Dátumok

A sorszámokat gyakran használjuk a dátumok megadásakor. Ekkor általában az alanyesetre és a részes esetre van szükség.

Alanyeset:

Heute ist der zwölfte August.
Ma augusztus tizenkettedike van.

Részes eset:

Am zwölften September fahre ich nach Berlin.
Szeptember 12-én Berlinbe megyek.

Vom zwölften bis zum vierzehnten Dezember habe ich Urlaub.
December tizenkettedikétől tizennegyedikig szabadságom van.