arrow_back A melléknév ragozása (i.4)

Adjektivdeklination (Wiederholung 4)

Ismétlés: Melléknévragozás

Melléknevekkel valakinek vagy valaminek a tulajdonságait írhatjuk le. Ha a melléknevek a jelzett főnév (valamint a ragozott ige) után állnak, akkor nincs végződésük.

Der Mann ist nett.
A férfi kedves.

Amikor a melléknevek jelzőként a főnév elé kerülnek, akkor végződést kapnak.

Jaques ist ein netter Mann.
Jaques egy kedves ember.

Melléknévragozás a határozott névelő után

Ha a főnév előtt határozott névelő van, akkor a melléknév -e vagy -en végződést kap.

alanyeset
egyes szám -e der nette Mann
-e die nette Frau
-e das nette Kind
többes szám -en die netten Leute
tárgyeset
egyes szám -en der netten Mann
-e die nette Frau
-e das nette Kind
többes szám -en die netten Leute
részes eset
egyes szám -en der netten Mann
-en die netten Frau
-en das netten Kind
többes szám -en die netten Leuten

Melléknevek ragozása a határozatlan névelő után

Ich bin ein charmanter Mann, habe ein kleines Kind und suche eine lustige Frau.
Elbűvölő férfi vagyok, van egy kisgyerekem, és egy vidám nőt keresek.

Ha a főnév előtt határozatlan névelő áll, akkor a melléknévnek általában ugyanaz a végződése, mint a határozott névelőnek.

der Mann -> ein charmanter Mann

die Frau -> eine lustige Frau

das Kind -> ein kleines Kind

die Leute -> lustige Leute

Részes esetben a melléknév mindig -en végződést vesz fel.

alanyeset
egyes szám -er ein lustiger Mann
-e ein lustige Frau
-es ein lustiges Kind
többes szám -e lustige Leute
tárgyeset
egyes szám -en ein lustigen Mann
-e ein lustige Frau
-es ein lustiges Kind
többes szám -e lustige Leute
részes eset
egyes szám -en ein lustigen Mann
-en ein lustigen Frau
-en ein lustigen Kind
többes szám -en lustigen Leuten

Melléknévragozás névelő nélkül

Zu einem romantischen Abend gehören guter Wein, gute Musik, gutes Essen und rote Rosen.
Egy romantikus estéhez jó bor, jó zene, jó ételek és vörös rózsák járnak.

Ha a főnév előtt nincs névelő, akkor a melléknévnek alany-, tárgy- és részes esetben ugyanaz a végződése, mint a határozott névelőnek.

der Wein -> guter Wein

die Musik -> gute Musik

das Essen -> gutes Essen

die Rosen -> rote Rosen

alanyeset
egyes szám -er guter Wein
-e gute Musik
-es gutes Essen
többes szám -e rote Rosen
tárgyeset
egyes szám -en guten Wein
-e gute Musik
-es gutes Essen
többes szám -e rote Rosen
részes eset
egyes szám -em gutem Wein
-er guter Musik
-em gutem Essen
többes szám -en roten Rosen