arrow_back Szóképzés: melléknevek

Wortbildung: Adjektive

Melléknevekkel kifejezhetjük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik valaki vagy valami.

Amikor valaki vagy valami egy bizonyos tulajdonsággal rendelkezik, akkor gyakran használunk egy -voll vagy -reich végződésű melléknevet.

Jacques hat Humor. = Jacques ist humorvoll.
Jacques-nak van humorérzéke. = Jacques humoros.

Max und Tarek haben Erfolg im Beruf. = Max und Tarek sind erfolgreich.
Max és Tarek sikere van a munkában. = Max és Tarek sikeresek a munkában.

Tagadás

Az un- előtagú vagy a -los utótagú mellékneveket akkor használjuk, ha valaki nem valamilyen, vagy hiányzik egy tulajdonsága.

Melléknév tagadásakor gyakran használjuk az un- előtagot. Például:

Jacques ist sensibel. Aber mein Mann ist leider sehr unsensibel.
Jacques érzékeny. Sajnos a férjem nagyon érzéketlen.

Jacques ist sportlich. Aber mein Mann ist leider sehr unsportlich.
Jacques sportos. Sajnos a férjem nagyon nem sportos.

Mein Mann ist ehrlich. Aber ich glaube, dass Jacques unehrlich ist.
A férjem őszinte, de szerintem Jacques nem őszinte.

Azonban nem lehet minden melléknevet az un- előtaggal tagadni. Pédául:

Jacques ist groß. Mein Mann ist nicht groß.
Jacques magas. A férjem nem magas.

Jacques ist schlank. Mein Mann ist nicht schlank.
Jacques karcsú. A férjem nem karcsú.

Ha a melléknév főnévből (például Gefühl) keletkezett, akkor tagadáskor gyakran a -los végződést használjuk.

Jacques ist gefühlvoll. Aber mein Mann ist leider sehr gefühllos.
Jacques érzéki. Sajnos azonban a férjem nagyon érzéketlen.

Jacques ist verständnisvoll. Aber mein Mann ist oft verständnislos.
Jacques megértő. Azonban a férjem sokszor értetlen.