arrow_back Összehasonlítás: wie/als (2)

Vergleiche: wie/als (2)

Ismétlés: tulajdonságok öszehasonlítása

Azonosság kifejezése:

so + melléknév (alapfok) + wie

Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy két élőlény vagy dolog egy bizonyos tulajdonsága megegyezik, akkor (genau)so + melléknév (alapfok) + wie szerkezetet használjuk. Például:

Otto hatte genauso wenig Geld wie andere junge Männer.
Ottónak éppoly kevés pénze volt, mint a többi fiatal férfinak.

A nicht-el eltérést fejezhetünk ki.

Otto war nicht so reich wie andere Männer.
Otto nem volt olyan gazdag, mint a többi férfi.

Az elérés kifejezése:

melléknév (középfok) + als

Ha két élőlény vagy dolog egy bizonyos tulajdonsága eltér, akkor a melléknév (középfok) + als szerkezetet használjuk:

Otto war ärmer als andere Männer.
Otto szegényebb volt, mint a többi férfi.

Mondatszerkezet:

Általában a második ige, vagy az ige második része a főmondat végén áll. A wie vagy als-al történő összehasonlítás kivételt képez. A második ige, vagy az ige második része a mondat végére, vagy a wie/als elé kerül. Például:

Az aussehen egy elváló igekötős ige. Az elváló igekötő állhat a mondat végén, vagy a wie/als előtt is.

Otto sah besser als andere Männer aus.
Otto jobban nézett ki, mint a többi férfi.

vagy:

Otto sah besser aus als andere junge Männer.
Otto jobban nézett ki, mint a többi fiatal férfi.