arrow_back A melléknév fokozása (i.1)

Komparation (Wiederholung 1)

Ismétlés: a melléknév fokozása

A melléknevek és egyes határozószók különböző alakokat vehetnek fel, amelyek egy tulajdonság magasabb vagy legmagasabb fokát fejezik ki. Ilyen módon élőlényeket és dolgokat hasonlíthatunk össze. Három szintje van a fokozásnak:

Az alapfok (Positiv) az alapforma, és egy tulajdonságot fejez ki.

Eine kleine Wohnung ist billig.
Egy kis lakás olcsó.

A középfok (Komparativ) élőlényeket vagy dolgokat hasonlít össze egy tulajdonság alapján. Kifejezi, hogy ki vagy mi rendelkezik ezzel a tulajdonsággal nagyobb mértékben.

Ein Zimmer in einer WG ist billiger.
Egy szoba egy közös lakásban olcsóbb.

A felsőfok (Superlativ) azt fejezi ki, hogy valaki vagy valami a legnagyobb mértékben rendelkezik egy tulajdonsággal.

Ein Zimmer bei den Eltern ist am billigsten.
A egy szoba a szülőknél a legolcsóbb.

A melléknév szabályos fokozása

A szabályos fokozást a következő módon képezzük:

Alapfok (Positiv): a melléknév alapformája (például: billig)

Középfok (Komparativ): alapforma + -er (például: billiger)

Felsőfok (Superlativ): am + alapforma + -sten (például: am billigsten)

Fokozás umlaut-tal

Sok a, o, u magánhangzót tartalmazó egy szótagú melléknév umlaut-ot kap a közép- és felsőfokban. Ebbe a csoportba tartozik a gesund melléknév is (habár két szótagú).

alapfok warm
középfok wärmer
felsőfok am wärmsten

Felsőfok -esten végződéssel

Ha a melléknév végződése -t, -d, -s, -z, -ß, -sch, -x, a felsőfok végződése -esten. A kiegészítő e megkönnyíti a szó kiejtését.

alapfok alt
középfok älter
felsőfok am ältesten

Német nyelvtani kifejezések:

der Pozitiv (alapfok): Az alapfok a melléknév alapformája. Élőlények vagy dolgok tulajdonságainak kifejezésére szolgál, például gut.

der Komparativ (középfok): A középfok kifejezi, hogy ki vagy mi rendelkezik egy tulajdonsággal nagyobb mértékben, például besser.

der Superlativ (felsőfok): A felsőfok kifejezi, hogy ki vagy mi rendelkezik egy tulajdonsággal a legnagyobb mértékben, pédául am besten.