arrow_back Kérdőszók: wo(r)- (2)

Fragewörter: wo(r)- (2)

Wofür interessierst du dich?
Mi iránt érdeklődsz?

Woran denkst du?
Mire gondolsz?

Wovon träumst du?
Miről álmodsz?

Már ismerhetjük az elöljárószóval álló igéket és a dafür, daran, damit névmási határozószókat (Präpositionaladverbien).

A kérdő névmási határozószókat is ezekhez hasonlóan képezzük:

wo + elöljárószó (például: für, von, mit): wofür, wovon, womit

wo + r + elöljárószó (például: an, über), ha az elöljárószó magánhangzóval kezdődik: woran, worüber

A válaszban az elöljárószók után a megfelelő esetet kell használni:

Ich interessiere mich für den Film. (für + Akkusativ)
A film érdekel.

Ich denke an den Urlaub. (an + Akkusativ)
A nyaralásra gondolok.

Ich träume von einer Karriere. (von + Dativ)
Egy karrierről álmodom.