arrow_back Visszaható névmások (1)

Reflexivpronomen (1)

A visszaható igék egy névmással állnak, amely az alanyra visszautal. Ezt a névmást visszaható névmásnak nevezzük. Az valódi visszaható igék esetén a visszaható névmás az ige szerves része, a nem valódi visszaható igék esetén pedig tárgy (Objekt).

A visszaható névmás alakjai többnyire megegyeznek a személyes névmás alakjaival, csak egyes és többes szám 3. személyben van a visszaható névmásnak eltérő alakja: sich.

A visszaható névmás általában tárgyesetben van, és ragozása a következő:

Visszaható névmás
tárgyeset
Ich dusche mich.
Du duscht dich.
Er/Sie/Es duscht sich.
Wir duschen uns.
Ihr duscht euch.
Sie duschen sich.