arrow_back Névmási határozószók

Präpositionaladverbien

Balder úr azt mondja:

Ich habe viel Stress bei meiner Arbeit. Manchmal ärgere ich mich darüber. (= über den Stress bei der Arbeit)
Rengeteg stressz ér a munkámban. Néha mérgelődöm ezen.

Ich interessiere mich sehr für Kultur. Meine Frau interessiert sich auch dafür. (= für Kultur)
Nagyon érdekel a kultúra. A feleségemet is érdekli.

A meghatározott elöljárószóval rendelkező igék esetén az elöljárószó és az azt követő főnév néha bizonyos határozószókkal helyettesíthető. Ezeket a határozószókat, mint például a darüber, dafür, nevezzük névmási határozószónak (Präpositionaladverbien). Ezeket a mondat rövidítésére használhatjuk. Ehhez a hivatkozásnak egyértelműnek kell lennie vagy a közvetlen előtte, vagy az utána következő mellékmondatban való megnevezés alapján:

Freust du dich auf die Party?
Örülsz a partinak?
Ja, ich freue mich sehr darauf.
Igen, nagyon örülök neki.

Ja, ich freue mich sehr darauf, dass wir zusammen auf die Party gehen.
Igen, nagyon örülök annak, hogy együtt megyünk a partira.

A névmási határozószót így képezzük:

da + elöljárószó, például:

dafür, damit, davon

Ha az elöljárószó magánhangzóval kezdődik, a jobb kiejtés érdekében hozzáadunk egy -r-t:

da + r + elöljárószó, például:

darüber, darauf, daran

Erinnerst du dich an deinen ersten Sprachkurs? - Ja, ich erinnere mich daran. (= an den Sprachkurs)
Emlékszel az első nyelvtanfolyamodra? - Igen, emlékszem rá.

Ärgerst du dich über schlechtes Wetter? - Nein, ich ärgere mich nicht darüber. (= über schlechtes Wetter)
Idegesít a rossz idő? - Nem, nem vagyok ideges emiatt.

Denkst du oft an deine Arbeit? – Ja, ich denke oft daran. (= an die Arbeit)
Gyakran gondolsz a munkádra? - Igen, gyakran gondolok rá.

Fontos: a névmási határozószók csak dolgokra használhatók. Az élőlényekre a személyes névmást használjuk:

Denkst du oft an deinen Vater? – Ja, ich denke oft an ihn. (= an meinen Vater)
Gyakran gondolsz apádra? – Igen, gyakran gondolok rá.

Ärgerst du dich über deine Schwester? – Nein, ich ärgere mich nicht über sie. (= über meine Schwester)
Haragszol a nővéredre? - Nem, nem haragszom rá.