arrow_back Birtokos névmás (1)

Possessivartikel (1)

A német nyelvben a birtokos kifejezésére a magyar birtokos személyjelek helyett a birtokos jelzőként használt birtokos névmás (Possessivartikel) áll rendelkezésre.

Ulla: Nawin, ist das deine Unterhose?
Nawin, ez a te alsónadrágod?
Sebastian: Nein, das ist nicht seine Unterhose. Das ist meine Unterhose.
Nem, ez nem az ő alsónadrágja. Ezek az én alsónadrágom.

A birtoklás vagy a hovatartozás kifejezésére a német nyelvben a jelzői birtokos névmást használjuk a határozott vagy határozatlan névelő helyett.

A nőnemű vagy többes számú főnév előtt a jelzői birtokos névmás alanyesetben -e-re végződik:

hímnem
(der Föhn) Das ist mein Föhn.
nőnem
(die Unterhose) Das ist meine Unterhose.
semleges nem
(das Zimmer) Das ist mein Zimmer.
többes szám
(die Bücher) Das sind meine Bücher.
személy birtokos jelző
egyes szám ich mein(e)
du dein(e)
er/es sein(e)*
sie ihr(e)*
többes szám wir unser(e)
ihr euer/eure
sie ihr(e)
formális Sie Ihr(e)

* Fordítsunk figyelmet a sein és az ihr közötti különbségre:

Sebastian egy férfi:

Das ist das Zimmer von Sebastian.
Ez Sebastian szobája.
Das ist sein Zimmer.
Ez az ő szobája.

Lisa egy nő:

Das ist das Zimmer von Lisa.
Ez Lisa szobája.
Das ist ihr Zimmer.
Ez az ő szobája.


Német nyelvtani kifejezések:

der Possessivartikel (birtokos jelzőként használt birtokos névmás): A német nyelvben a birtokos kifejezésére a magyar birtokos személyjelek helyett a birtokos jelzőként használt birtokos névmás (Possessivartikel) áll rendelkezésre.