arrow_back Személyes névmások: es

Pronomen: es

Az es személyes névmásként

Az es névmás általában egy semleges főnévre vonatkozik:

Wo ist das Buch? – Es ist in der Tasche. (es = das Buch)
Hol van a könyv? - A táskában van.

Az es formális alanyként a személytelen igék mellett

Az es-nek vannak más funkciói is. Néha nem egy konkrét főnevet helyettesít, hanem formálisan átveszi az alany szerepét anélkül, hogy tényleges jelentése lenne. Ez gyakran előfordul olyan személytelen kifejezésekben, amelyekben nincs más alany.

Példák erre az időjárást leíró mondatok:

Es regnet.
Esik az eső.

Es schneit.
Havazik.

Es ist sonnig.
Napos az idő.

Es ist bewölkt.
Felhős az ég.

Es ist neblig.
Köd van.

Itt az es olyan helyzetet vagy állapotot jelöl, amihez nem lehet konkrét alanyt rendelni.