arrow_back Személyes névmások: Sie

Personalpronomen: Sie

Az idegen felnőttek elsősorban a Sie (ön) névmással szólítják meg egymást (magázás).

Különféle hivatalos helyzetekben, például orvosnál vagy hivatalban, szintén a megszólítás magázó formáját használjuk.

Ich heiße Lisa Brunner. Und wie heißen Sie? – Ich heiße Sigi Körner.
A nevem Lisa Bruner. És önt hogy hívják? – A nevem Sigi Körner.

A formális (magázó) alak egyes számban és többes számban megegyezik:

egyes szám formális Sie heißen
többes szám formális Sie heißen

Wie heißen Sie? – Ich heiße Sigi Körner.
Önt hogy hívják? – A nevem Sigi Körner.

Wie heißen Sie? – Ich heiße Lisa Brunner, und das ist Nicolás González.
Önöket hogy hívják? – A nevem Lisa Brunner, ő pedig Nicolás González.

A formális megszólítást mindig nagybetűvel írjuk.


Német nyelvtani kifejezések:

das Personalpronomen (személyes névmás): A személyes névmások élőlényekre vagy dolgokra vonatkoznak. Az ich, du, Sie példák a személyes névmásra.

der Singular (egyes szám): Az egyes számot akkor használjuk, amikor egyetlen személyről vagy dologról beszélünk.

der Plural (többes szám): A többes számot akkor használjuk, ha több emberről vagy dologról beszélünk.