arrow_back Személyes névmások: ich, du

Personalpronomen: ich, du

Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? – Ich heiße Emma.
Hello, engem Niconak hívnak. És téged hogy hívnak? - Engem Emmának hívnak.

egyes szám 1. személy ich heiße

Hallo, ich heiße Nico. Und wie heißt du? – Ich heiße Emma.
Hello, engem Niconak hívnak. És téged hogy hívnak? - Engem Emmának hívnak.

egyes szám 2. személy du heißt