arrow_back Gyenge főnévragozás

n-Deklination

Der Bankangestellte spricht mit einem Kunden. Der Kunde möchte einen Kredit aufnehmen.
A banki ügyintéző beszél egy ügyféllel. Az ügyfél kölcsönt szeretne felvenni.

Egyes főneveket egy egyedi minta szerint ragozunk. Ezeknek Akkusativ-ban, Dativ-ban, Genitiv-ben és többes számban is -(e)n végződésük van, ezért ezt a ragozásformát a német nyelvtanban n-Deklination-nak (gyenge főnévragozásnak) nevezik. Ilyen ragozású például a Kunde főnév.

A Kunde ragozása:

Egyes szám Többes szám
Nominativ der Kunde die Kunden
Akkusativ den Kunden die Kunden
Dativ dem Kunden den Kunden
Genitiv des Kunden der Kunden

Szinte minden ilyen módon ragozott főnév hímnemű. Ezek többnyire olyan szavak, amelyek embereket (például szakmát vagy nemzetiséget) vagy állatokat jelentenek. Példák:

der Nachbar: Ibrahim spricht mit seinem Nachbarn.
Ibrahim beszél a szomszédjával.

der Fotograf: Sebastian trifft sich mit einem bekannten Fotografen.
Sebastian találkozik egy ismert fényképésszel.

der Elefant: Otto war schon mal in Indien und ist dort auf einem Elefanten geritten.
Otto már járt Indiában, és ott lovagolt elefánton.

der Türke: Tarek telefoniert mit einem Türken aus Ankara.
Tarek egy ankarai törökkel telefonál.

E főnevek közül sok -e, -ent, -ant, -ist, -oge vagy -at végződésű.

Egyes gyenge ragozású főnevek egyes szám Genitiv-ben -ns végződést vesznek fel. Például:

der Buchstabe – des Buchstabens