arrow_back A -chen végződésű főnevek

Nomen auf -chen

A -chen kicsinyítő képző

Die kleinen Städtchen verwandelten sich in Großstädte.
A kis városkák nagyvárosokká váltak.

A -chen kicsinyítő képzővel a főnevek kicsinyítő alakját képezhetjük. Például a Städtchen egy kicsi várost jelent. Ezt a formát kicsinyítő formának (Diminutiv) is nevezik.

A Diminutiv alakban szereplő főnév mindig semleges nemű.

der Tisch – das Tischchen
die Tür – das Türchen
das Fenster – das Fensterchen

Ha egy főnevet -chen végződéssel képzünk, a tő magánhangzója gyakran megváltozik.

der Fluss – das Flüsschen
die Straße – das Sträßchen
das Brot – das Brötchen

A -chen végződésű főneveknek többes számban nincs további végződésük.

Singular: das Städtchen
Plural: die Städtchen
Singular: das Häuschen
Plural: die Häuschen