arrow_back A -heit/-keit végződésű főnevek

Nomen auf -heit/-keit

Szóalkotás: -heit/-keit végződésű főnevek

Du bestehst die Prüfung mit Sicherheit.
Biztonsággal át fogsz menni a vizsgán.

Sok melléknévből a -heit vagy a -keit képzővel főnév képezhető. Az ilyen végződésű főnevek mindig nőneműek. Mint minden német főnevet, ezeket is nagybetűvel írjuk.

Adjektiv Nomen
frei die Freiheit
gesund die Gesundheit
möglich die Möglichkeit

A -ig, -lich, -bar és -sam végződésű melléknevekből általában a -keit képzővel képzünk főneveket, azonban sok más melléknévre nincs semmilyen szabály.