arrow_back Tárgyeset (i)

Akkusativ

Összefoglalás: der Akkusativ

Az Akkusativ-nak (tárgyeset) különböző funkciói lehetnek. Leggyakrabban bizonyos elöljárószavak után és a mondatban tárgyként (Objekt) használjuk.

Akkusativobjekt

Sok igének egy tárgyra van szüksége, amely értelmesre kiegészíti a mondatot. Ez a tárgy gyakran tárgyesetben áll.

Ich habe einen französischen Namen.
Francia nevem van.

Der Mann bestellt sicher wieder ein Schnitzel.
A férfi biztosan rendel még egy szeletet.

Sok olyan igét ismerhetünk már, amelyek Akkusativobjekt-et igényelnek:

haben, lernen, brauchen, anrufen, essen, trinken, nehmen, suchen, kennen, machen, lieben, hassen, besuchen, besichtigen, bestellen, bekommen, mögen, putzen, kontrollieren, vorbereiten, waschen, öffnen, schließen, reparieren, …

Elöljárószók tárgyesettel

A für, um, durch, ohne és gegen elöljárószók mindig tárgyesetet vonzanak:

Das Schnitzel ist für den Mann am Nachbartisch.
A szelet a szomszéd asztalnál levő férfié.
Inge und Jacques wetten um eine Verabredung.
Inge és Jacques fogadtak egy randevúban.
Der Kellner geht durch den Flur von der Küche ins Restaurant.
A pincér végigmegy a folyosón a konyhából az étterembe.
Inge kann die Speisekarte ohne ihre Brille nicht lesen.
Inge nem tudja elolvasni az étlapot a szemüvege nélkül.
Inge entscheidet sich gegen den Wein. Sie bestellt ein Glas Wasser.
Inge a bor ellenében dönt. Rendel egy pohár vizet.
Jacques und Inge unterhalten sich bis zwei Uhr.
Jacques és Inge két óráig beszélgetnek.

A bis elöljárószó Akkusativ-ot vonz. A bis után azonban általában nincs névelő:

Jacques und Inge unterhalten sich bis zwei Uhr.
Jacques és Inge két óráig beszélgetnek.

A bis után általában csak akkor ismerhetjük fel az Akkusativ-ot, ha a főnév előtt melléknév áll.

Példa: Inge és Jacques találkozót egyeztetnek. Egy hónap múlva szeretnének találkozni. Jacques így búcsúzhat Ingétől:

Bis nächsten Monat, Inge!
Találkozunk a következő hónapban, Inge! (Az -en melléknév végződés itt a tárgyesetet jelöli.)

Az entlang elöljárószót például az utak leírásánál szintén Akkusativ-al használjuk. Ekkor az Akkusativ az elöljárószó előtt áll.

Inge und Jacques gehen die Straße entlang.
Inge és Jacques az utcán sétálnak.

A hímnemű névelő tárgyesetben megváltozik. A többi névelő tárgyesetben változatlan marad.

A névelők ragozása tárgyesetben:

Nominativ Akkusativ
hímnem der den
ein einen
kein keinen
nőnem die die
eine eine
keine keine
semleges nem das das
ein ein
kein kein
többes szám die die
- -
keine keine