arrow_back Birtokos eset tulajdonnevekkel (1)

Genitiv bei Eigennamen (1)

Német nyelvnek négy esete van. Hármat már ismerhetünk közülük: Nominativ (alanyeset), Akkusativ (tárgyeset) és Dativ (részes eset). A negyedik eset a Genitiv (részes eset). A Genitiv a tulajdon vagy a hovatartozás kifejezésére használható.

Egy főnevet kiegészíthetünk egy másik Genitiv-ben álló főnévvel, a birtokosjelzővel (Genitivattribut), amivel kifejezhetjük, hogy kihez tartozik valami. Ha a Genitivattribut tulajdonnév, akkor általában a másik főnév elé kerül, és -s végződést vesz fel.

Das ist Selmas Handy.
Ez Selma mobiltelefonja.

Das ist Sebastians Gitarre.
Ez Sebastian gitárja.

Az s hangra végződő tulajdonnevekhez (-s, -ß, -z vagy -x) az -s végződés helyett aposztróf kerül:

Das ist Max’ Fahrrad.
Ez Max biciklije.


Német nyelvtani kifejezések:

der Genitiv (birtokos eset): A németben a főnévnek négy különböző esete (Fälle, vagy Kasus) van . A Nominativ (alanyeset), Akkusativ (tárgyeset) és a Dativ (részes eset) mellett van még Genitiv (birtokos eset) is. A főnevek például akkor állnak ebben az esetben, ha bizonyos elöljárószók után, vagy egy másik főnév jelzőjeként állnak. Egy birtokosjelzővel (Genitivattribut) a birtoklás vagy a hovatartozás fejezhető ki. A névelők alakjai: des/eines, der/einer, des/eines, der/-. A hímnemű és semleges nemű főnevek, valamint a tulajdonnevek gyakran -s végződést kapnak.