arrow_back Részes eset (i)

Dativ (Wiederholung)

Ismétlés: Névelők és személyes névmások részes esetben (Dativ)

A névelők ragozása Dativ-ban:

Dativ
hímnem dem
einem
keinem
meinem
nőnem der
einer
keiner
meiner
semleges nem dem
einem
keinem
meinem
többes szám den
-
keinen
meinen

A személyes névmások ragozása Dativ-ban:

Nominativ Dativ
ich mir
du dir
er/es ihm
sie ihr
wir uns
ihr euch
sie ihnen
Sie Ihnen

Nyelvtani kifejezések németül:

der Dativ (részes eset): A német nyelvben a főnévnek négy különböző alakja van, amelyeket eseteknek (Fälle, vagy Kasus) nevezünk. Ezek közül az egyik a részes eset (Dativ). A főnevek például akkor vannak ebben az esetben, ha bizonyos elöljárószókat követnek, vagy ha egy részes esetet vonzó ige Dativobjekt-jei. A névelők formái: dem/einem, der/einer, dem/einem, den/-. Többes számban a főnév gyakran egy -n végződést kap.

das Personalpronomen (személyes névmások): A személyes névmások élőlényekre, tárgyakra, vagy tényállásokra vonatkoznak. Az ich, du és Sie példák a személyes névmásokra.

das Dativobjekt (részes esetben álló kiegészítő): az ige részes esetben álló kiegészítője a mondatban.