arrow_back Az -ung végződésű főnevek (i)

Nomen auf -ung (Wiederholung)

Ismétlés: főnevek -ung végződéssel

Lisas Schülerinnen bewerben sich. Sie schreiben Bewerbungen.
Lisa tanítványai pályáznak. Pályázatokat írnak.

Az -ung végű főneveket általában igéből képezzük, ezért sok igének van egy -ung végződésű főnév párja. Ezek a főnevek mindig nőneműek. Példák:

bewerben – die Bewerbung
beraten – die Beratung
ausbilden – die Ausbildung
umschulen – die Umschulung
rechnen – die Rechnung
bezahlen – die Bezahlung
einladen – die Einladung
bestellen – die Bestellung
bedeuten – die Bedeutung
erfahren – die Erfahrung
eine Stelle ausschreiben – die Stellenausschreibung