arrow_back Szóképzés: összetételek

Wortbildung: Komposita

Összetett főnevek

A német nyelvben két vagy több főnév összetételével új, eltérő jelentésű szó alkotható. Sok ilyen összetételt találhatunk, amelyek a német szókincs szerves részét képezik.

Az összetétel egy alapszóból áll, amely mindig a szóösszetétel végén van, és egy vagy több egyéb szóból, amelyek az alapszót részletesebben magyarázzák. Az összetett főnév névelője az alapszó névelőjével egyezik meg.

Nézzünk néhány összetett főnevet, amelyeket a Schrank alapszóból és más főnevekből képezhetünk:

der Spiegel + der Schrank:
der Spiegelschrank

die Küche + der Schrank:
der Küchenschrank*

das Schlafzimmer + der Schrank:
der Schlafzimmerschrank

die Bücher + der Schrank:
der Bücherschrank

* Amikor egy szót két vagy több főnévből állítunk össze, néha egy hang kerül az alapszó és a másik főnév közé. Az -e után (például Küche) ez gyakran egy -n. Sok esetben -s, néha -es, -ens vagy -er is használatos. Mivel azonban általában nem magunk alkotunk összetételeket, hanem ugyanúgy megtanuljuk őket, mint más szavakat, ezért nincs szükség semmilyen szabály megjegyzésére.

Az összetételben az alapszóhoz járuló szó gyakran főnév, de lehet ige vagy melléknév is, például:

schlafen + das Zimmer:
das Schlafzimmer

tanken + die Stelle:
die Tankstelle

hoch + das Haus:
das Hochhaus


Német nyelvtani kifejezések:

das Kompositum (összetétel): Az összetétel egy összetett szó. Ez a szó gyakran főnév, de lehet például ige vagy melléknév is. Az összetétel egyes összetevői szintén különböző szófajok lehetnek. Az alapszó határozza meg, hogy az összetétel milyen szófajhoz tartozik.