arrow_back A főnév többes száma

Nomen: Plural

Ha két vagy több személyről vagy tárgyról beszélünk, akkor többes számot (Plural) használunk.

Singular: Das ist ein Stift. Der Stift kostet 1,50 Euro.
Egyes szám: Ez egy ceruza. A ceruza ára 1,50 euró.

Plural: Das sind fünf Stifte. Die Stifte kosten 7,50 Euro.
Többes szám: Ez öt ceruza. A ceruzák ára 7,50 euró.

A német nyelvben a többes szám képzésének különböző formái vannak. Nehéz általános szabályokat találni arra vonatkozóan, hogy mely főneveknek milyen többes szám végződése van – és még nehezebb megjegyezni és alkalmazni ezeket a szabályokat. A legjobb ezért a főnevet a határozott névelőjével és a többes számával együtt megtanulni. Ezeket az információkat egy szótárban találhatjuk meg. Általában a többes számot nem egész szóként jelölik, és csak a végződést adják meg.

A Stift többes számú alakját például az -e végződéssel képezzük: die Stifte.

A Buch többes száma egy umlaut-tal (a szótárban a jele egy vonal, amely fölött két pont van), és az -er végződéssel képezzük: die Bücher.

Öt különböző többes szám végződés létezik:

Végződés Példa
-n die Brille, die Brillen
-en die Zahl, die Zahlen
-e der Stift, die Stifte
-er das Kind, die Kinder
-s das Foto, die Fotos

Egyes főneveknek többes számban nincs végződésük. Például:

der Lehrer, die Lehrer

Egyes főneveknek ezen kívül többes számban az egyik magánhangzójuk umlaut-ot is kaphat. Például:

der Notizblock, die Notizblöcke
das Buch, die Bücher
der Flughafen, die Flughäfen

Egyes főneveknek két lehetséges többes számú alakja is van. Például: die Pizza, die Pizzen/die Pizzas

Mindkét többes szám forma helyes, és jelentésük megegyezik.


Német nyelvtani kifejezések:

der Singular (egyes szám): Az egyes számot használjuk, amikor egyetlen személyről vagy dologról beszélünk.

der Plural (többes szám): A többes számot akkor használjuk, ha több emberről vagy dologról beszélünk.