arrow_back Határozatlan vagy határozott névelő?

Unbestimmt oder bestimmt?

Das ist eine Tasche.
Ez egy táska.

A határozatlan névelőt használjuk:

  • amikor egy tárgyról vagy személyről általában beszélünk

  • ha a tárgy vagy személy még nem ismert, és korábban még nem neveztük meg

Das ist die Tasche von Jenny.
Ez Jenny táskája.

A határozott névelőt használjuk:

  • amikor egy konkrét témáról vagy személyről beszélünk, amelyet a beszélő és a hallgató már ismer

  • ha részletesebb információk vannak a tárgyról, például amikor azt mondjuk, hogy kié valami


Német nyelvtani kifejezések:

der bestimmte Artikel (határozott névelő) : A határozott névelők a der, die, das.

der unbestimmte Artikel (határozatlan névelő) : A határozatlant névelők az ein, eine.