arrow_back A határozott névelő

Artikel: bestimmt

A három határozott névelő: der, die, das

A németben különbséget teszünk a hímnemű, nőnemű és semleges nemű főnevek között. A főnév nyelvtani nemét (Genus), a névelőről lehet felismerni. Mivel a legtöbb esetben nincsenek szabályok arra vonatkozóan, hogy egy főnévnek milyen nyelvtani neme van, ezért a főneveket a névelőjükkel együtt kell megtanulni. A névelő a főnév előtt áll.

A hímnemű főneveknek a der a határozott névelője.

Wo ist der Stift? – Der Stift ist hier.
Hol van a ceruzal? - A ceruza itt van.

A nőnemű főneveknek a die a határozott névelője.

Wo ist die Brille? – Die Brille ist hier.
Hol van a szemüveg? – Itt van a szemüveg.

A semleges nemű főneveknek a das a határozott névelője.

Wo ist das Buch? – Das Buch ist hier.
Hol van a könyv? - Itt van a könyv.

Többes számban minden főnévnek a die a határozott névelője.

Wo sind die Stifte? – Die Stifte sind hier.
Hol vannak a ceruzák? – Itt vannak a ceruzák.

Wo sind die Brillen? – Die Brillen sind hier.
Hol vannak a szemüvegek? – Itt vannak a szemüvegek.

Wo sind die Bücher? – Die Bücher sind hier.
Hol vannak a könyvek? - Itt vannak a könyvek.

egyes szám többes szám
hímnem der Stift die Stifte
nőnem die Brille die Brillen
semleges nem das Buch die Bücher

A határozott névelőt főként akkor használjuk, ha olyan személyről vagy dologról van szó, amelyet a beszélgetőpartner már ismer.

Lisa sagt: Wo ist die Brille?
Lisa azt mondja: Hol van a szemüveg?

A hallgató megérti, hogy nem akármilyen szemüveget keres. Egy konkrét szemüveget keres, mégpedig a sajátját.