arrow_back Alanyeset, tárgyeset

Nominativ/Akkusativ

Összefoglalás: alanyeset és tárgyeset a mondatban

Alanyeset (Nominativ)

A mondat alanya mindig alanyesetben van.

Der Mann sucht seinen Schlüssel.
A férfi a kulcsát keresi.

Néha van egy második alanyeset is a mondatban, például a sein igével:

Der Mann ist mein Freund.
A férfi a barátom.

Tárgyeset (Akkusativ)

Sok igének egy tárgyra van szüksége, ami értelmesre kiegészíti a mondatot. Ez a tárgy gyakran tárgyesetben van (Akkusativobjekt).

Der Mann sucht seinen Schlüssel.
A férfi a kulcsát keresi.

Nico öffnet die Tür.
Nico kinyitja az ajtót.

Inge bereitet das Mittagessen vor.
Inge ebédet készít.

Sok olyan igét ismerhetünk már, amelyek Akkusativobjekt-el állnak:

haben, lernen, brauchen, anrufen, essen, trinken, nehmen, suchen, kennen, machen, lieben, hassen, besuchen, besichtigen, bestellen, bekommen, mögen, putzen, kontrollieren, vorbereiten, waschen, öffnen, schließen, reparieren …

Áttekintés: a névelő alany- és tárgyesetben

Tárgyesetben csak a hímnemű névelő változik. A többi névelő és főnév változatlanok maradnak.

A der, die, das és ein, kein névelők ragozása alany- és tárgyesetben:

Alanyeset Tárgyeset
hímnem der den
ein einen
kein keinen
nőnem die die
eine eine
keine keine
semleges nem das das
ein ein
kein kein
többes szám die die
- -
keine keine

Német nyelvtani kifejezések:

das Subjekt (alany): Az alany egy tárgy vagy élőlény, amelynek a mondatban cselekvő szerepe van, vagy az érdeklődés középpontjában áll. Az alany általában egy főnév vagy névmás.

das Objekt (tárgy): A tárgy olyan élőlényt, tárgyat vagy tényállást jelöl, amely egy cselekvés vagy esemény tárgyát képezi. A tárgyat mondatkiegészítőnek is nevezik. A tárgy általában egy főnév vagy névmás.

A magyar mondattan "tárgy" fogalma eltér a német mondattan "Objekt" fogalomkörétől, ami magában foglalja az igei állítmány tárgy-, birtokos-, részes esetben, valamint viszonyszós szerkezetben álló kiegészítőit is.

A főnévnek különböző funkciói lehetnek egy mondatban, például lehet alany vagy tárgy. A főnév alakja (ragozása) a mondatban betöltött szerepétől függően változhat. A változást azonban a névelő alakváltozásában (ragozásában) ismerhetjük fel a legjobban. A németben négy különböző formát vagy kategóriát különböztetünk meg, amelyeket eseteknek nevezünk (Fälle, vagy Kasus).

Az esetek közül kettő az alanyeset (Nominativ) és a tárgyeset (Akkusativ).

das Akkusativobjekt (tárgy esetben álló kiegészítő): Az ige tárgy esetben álló kiegészítője a mondatban.

der Nominativ (alanyeset): Az alany mindig a alanyesetben van. A névelők alakjai: der/ein, die/eine, das/ein, die/-.

der Akkusativ (tárgyeset): A mondatban a legtöbb tárgy (Objekt) tárgyesetben áll. A névelők alakjai: den/einen, die/eine, das/ein, die/-.