arrow_back Futur I

Futur I

Amikor a jövőről beszélünk, gyakran csak a jelen időt (Präsens) használjuk.

Morgen arbeite ich in Yaras Fahrradladen.
Holnap Yara kerékpárüzletében dolgozom.

Az idő megadása (pl. holnap) azt jelzi, hogy a jövőről beszélünk. Ezért általában nincs szükség külön igealakra a jövő kifejezésére.

Van azonban a német nyelvben egy igealak, amellyel a jövőt kifejezhetjük. Ezt az igeidőt Futur I-nek nevezzük. Ezt az igeidőt főleg akkor használjuk, ha:

 • tervekről beszélünk:

  Ich werde eine Ausbildung in Yaras Fahrradladen machen.
  Yara kerékpárüzletében fogok gyakornoki munkát végezni.

 • feltételezések, prognózisokat fejezünk ki:

  Das Klima wird sich weiter erwärmen.
  Az éghajlat tovább fog melegedni.

 • ígéretet teszünk:

  Ich werde jeden Tag Deutsch lernen, Tante Yara!
  Yara néni, minden nap németül fogok tanulni!

A Futur I-et a werden segédigével és az Infinitiv-el képezzük. A mondat második helyén a werden ragozott alakja áll.

A werden ragozása:

Egyes szám
1.személy ich werde
2.személy du wirst
3.személy er/sie/es wird
Többes szám
1.személy wir werden
2.személy ihr werdet
3.személy sie werden
Formális Sie werden

Az Infinitiv a mondat végén áll.

Der Klimawandel wird die Natur verändern.
Az éghajlatváltozás megváltoztatja a természetet.

Treibhausgase werden die Welt auch in Zukunft aufheizen.
Az üvegházhatású gázok a jövőben is felmelegítik a világot.

A mellékmondatokban a werden ragozott alakja a mondat végére, az Infinitiv mögé kerül.

Seit vielen Jahren warnen Forscher und Forscherinnen, dass die Temperatur auf der Erde weiter steigen wird.
A kutatók évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a Föld hőmérséklete tovább fog emelkedni.

Ich bin sicher, dass es in Zukunft noch mehr Trockenheit geben wird.
Biztos vagyok benne, hogy a jövőben még több lesz a szárazság.