arrow_back Präteritum: müssen, dürfen

Präteritum müssen, dürfen

Jacques musste seinen Eltern früher viel helfen.
Jacques-nak korábban sokat kellett segítenie a szüleinek.

Inge durfte früher erst nach der Hausarbeit spielen.
Inge csak a házimunka elvégzése után játszhatott.

Präteritum

A Präteritum egy nyelvtani igeidő, amellyel a múltat fejezzük ki. A Präteritum igeidőt főleg az írott nyelvben használják a múltban lezajlott események, tevékenységek vagy állapotok leírására. Egyes igéket, például a haben-t, a sein-t és a módbeli segédigéket, ebben az igeidőben a beszélt nyelvben is használjuk.

A módbeli segédigék Präteritum idejét az igetőhöz a -te- és a személyrag hozzáadásával képezzük. A módbeli segédigéknél nincs umlaut a Präteritum-ban.

A müssen ragozása Präteritum-ban:

Egyes szám
1.személy ich musste
2.személy du musstest
3.személy er/sie/es musste
Többes szám
1.személy wir mussten
2.személy ihr musstet
3.személy sie mussten
Formális Sie mussten

A dürfen ragozása Präteritum-ban:

Egyes szám
1.személy ich durfte
2.személy du durftest
3.személy er/sie/es durfte
Többes szám
1.személy wir durften
2.személy ihr durftet
3.személy sie durften
Formális Sie durften