arrow_back Perfekt (i)

Perfekt

Ich habe gestern Fußball gespielt.
Tegnap fociztam.

A beszélt nyelvben a múlt kifejezésére többnyire a Perfekt igeidőt használjuk.

A Perfekt igeidő két részből áll:

a) Az egyszerű kijelentő mondatban a haben vagy sein segédige a második helyen áll. Ezeket a segédigéket jelen időben ragozzuk.

b) A mondatban leírt cselekvést a mondatvégi második ige fejezi ki. Ez az ige Partizip II alakban áll a mondat végén. A legtöbb Partizip II alak ge- előtaggal kezdődik. A Partizip II a Perfekt igeidőben nem ragozott.


Német nyelvtani kifejezések:

das Perfekt (múlt idő): A Perfekt a múlt kifejezésére használt igeidő. Egy ragozott segédigéből (sein vagy haben) és a főige Partizip II alakjából képezzük.