arrow_back Präsens (1)

Konjugation Präsens (1)

A jelen időben a ragozás során az igevégződések gyakran megváltoznak. Az ige végződése a személlyel változik. A végződés az ige tövéhez járul.

Woher kommst du, Nico? – Ich komme aus Spanien.
Honnét jössz Nico? - Spanyolországból jövök.

Woher kommen Sie, Herr González? – Ich komme aus Spanien.
Honnan jön, González úr? - Spanyolországból jövök.

Jelen időben a legtöbb ige ragozása:

kommen
Egyes szám 1. személy ich komme
Egyes szám 2. személy du kommst

Egyes és többes számban a formális (magázó) forma: Sie kommen.

Ha az igető -s, -ß, -z-re vagy -x-re végződik, akkor az egyes szám 2. személyben az ige csak -t ragot kap.

heißen
Egyes szám 1. személy ich heiße
Egyes szám 2. személy du heißt

Egyes és többes számban a formális (magázó) forma: Sie heißen.

A sein ige és sok más fontos német ige rendhagyó ragozású, és a ragozásukat külön meg kell tanulni. Például a sein ige:

Ich bin Nico. Und wer bist du? – Ich bin Emma.
Nico vagyok. És te ki vagy? - Emma vagyok.

Ich bin Lisa Brunner. Und wer sind Sie? – Ich bin Sigi Körner.
Lisa Bruner vagyok. És ön kicsoda? – Körner Sigi vagyok.

sein
Egyes szám 1. személy ich bin
Egyes szám 2. személy du bist

Egyes és többes számban a formális (magázó) forma: Sie sind.


Német nyelvtani kifejezések:

das Verb (ige): Az igék cselekvést, történést vagy létezést fejeznek ki, például gehen, essen, spielen. A német igék főnévi igeneve (szótári alakja) általában -en-re végződik, például kommen, heißen, lernen.

die Konjugation (igeragozás): Ha az igét különböző időkben és személyekben használjuk, akkor az igét ragozni kell. Az igeragozás során az ige meghatározott végződéseket vesz fel.

das Präsens (jelen idő): A jelen idő az egyik igeidő. A jelen időt akkor használjuk, amikor olyan eseményekről, tevékenységekről vagy állapotokról beszélünk, amelyek jelen időben történnek vagy folyamatban vannak.