arrow_back wollen (i)

Modalverben: wollen (Wiederholung)

A wollen módbeli segédigével akaratot, szándékot vagy tervet fejezhetünk ki.

Példa:

Nico will mit den Händen arbeiten.
Nico kétkezi munkát akar végezni.

A wollen módbeli segédige jelen idejű ragozásakor a tőmagánhangzó egyes számban o-ról i-re változik.

A wollen ragozása jelen időben (Präsens):

Egyes szám
1.személy ich will
2.személy du willst
3.személy er/sie/es will
Többes szám
1.személy wir wollen
2.személy ihr wollt
3.személy sie wollen
Formális Sie wollen

A wollen múlt idejében nincs tőmagánhangzó váltás.

A wollen ragozása múlt időben (Präteritum):

Egyes szám
1.személy ich wollte
2.személy du wolltest
3.személy er/sie/es wollte
Többes szám
1.személy wir wollten
2.személy ihr wolltet
3.személy sie wollten
Formális Sie wollten