arrow_back Módbeli segédigék (i)

Modalverben (Wiederholung)

Egy módbeli segédigét tartalmazó mondatban általában két ige van: egy módbeli segédige és egy főige.

A főige egy cselekvést ír le. A módbeli segédige azt írja le, hogy az alany hogyan viszonyul a cselekvéshez (például valami iránti vágy, egy lehetőség).

A módbeli segédige ragozott, a főige Infinitiv alakban áll.

Példák:

Selma will Architektur studieren.
Selma építészetet akar tanulni. (= Ez a kívánsága vagy terve.)

Selma kann Architektur studieren.
Selma építészetet tanulhat. (= Lehetősége és képessége van tanulni.)

A főige (studieren) mindkét mondatban ugyanaz, de a módbeli segédige megváltoztatja a mondat jelentését.