arrow_back Célhatározói mellékmondat: um ... zu (2)

Finalsätze: um ... zu (2)

Az um... zu-val bevezetett célhatározói mellékmondatok

A célhatározói mellékmondatok egy általában cselekvést leíró fölérendelt mondattól függenek.

Selma bereitet sich gut vor.
Selma jól felkészül.

Az um … zu célhatározói mellékmondat megadja a fölérendelt mondatban leírt cselekvés célját, szándékát. Nincs saját alanya, ezért a fölérendelt mondat és a célhatározói mellékmondat alanyának azonosnak kell lennie.

Selma bereitet sich gut vor. Selma möchte beim Bewerbungsgespräch überzeugen.
Selma jól felkészül. Selma szeretne meggyőző lenni az állásinterjún.

Selma bereitet sich gut vor, um beim Bewerbungsgespräch zu überzeugen.
Selma jól felkészül, hogy meggyőző legyen az állásinterjún.

A célhatározói mellékmondatot vessző választja el a fölérendelt mondattól. A célhatározói mellékmondat igéje a mellékmondat végén ragozatlan főnévi igenév alakban áll. Ha elváló igekötős igéről van szó, a zu az igekötő és az igető közé kerül beszúrásra.

Lisa informiert sich über die Firma, um sich auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten.
Lisa informálódik a cégről, hogy felkészüljön az állásinterjúra.

Ha két vagy több ige van a célhatározói mellékmondatban, a zu az utolsó ige előtt áll:

Selma überlegt sich einige Fragen, um Interesse zeigen zu können.
Selma átgondol néhány kérdést, hogy érdeklődést tudjon mutatni.

A célhatározói mellékmondat a fölérendelt mondat elé is kerülhet. Ekkor a célhatározói mellékmondat az első helyet foglalja el, a fölérendelt tagmondat ragozott igéje pedig a második helyen áll.

Um beim Bewerbungsgespräch zu überzeugen, bereitet Selma sich gut vor.
Hogy meggyőző legyen az állásinterjún, Selma jól felkészül.

Um Interesse zeigen zu können, überlegt Selma sich einige Fragen. Hogy érdeklődést tudjon mutatni, Selma átgondol néhány kérdést.