arrow_back Vonatkozó névmás: was

Relativpronomen: was

Was-al bevezetett vonatkozó mellékmondatok

Néha a vonatkozó mellékmondatokat was-al (ami) is bevezethetjük. Ez akkor lehetséges, ha:

 • a hivatkozott szó nem főnév, hanem határozatlan semleges névmás vagy határozatlan számnév, például das, alles, nichts, etwas, einiges, manches, vieles, weniges. Példák:

  Ein eigenes Geschäft ist das, was ich mir schon lange wünsche.
  Egy saját vállalkozás az, amire már régóta vágyom.

  Es gibt vieles, was man wissen muss, wenn man ein eigenes Geschäft eröffnen möchte.
  Sok minden van, amit az embernek tudnia kell, ha saját vállalkozást akar indítani.

 • a hivatkozott főnév egy semleges névelővel rendelkező főnevesített melléknév. Ez gyakran felsőfokban van. Példa:

  Ein eigenes Geschäft ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
  Egy saját vállalkozás a legszebb, amit el tudok magamnak képzelni.

  Die Sprache zu lernen ist das Wichtigste, was man tun muss, wenn man in ein neues Land zieht.
  A nyelvtanulás a legfontosabb, amit az embernek tennie kell, ha új országba költözik.

 • a vonatkozó mellékmondat nem egyetlen szóra vonatkozik, hanem az egész fölérendelt mondatra. Példák:

  Nabil spricht schon sehr gut Deutsch, was ein großer Vorteil ist. (= Es ist ein großer Vorteil, dass Nabil schon sehr gut Deutsch spricht.)
  Nabil már nagyon jól beszél németül, ami egy nagy előny.

  Es gibt schon viele Lebensmittelgeschäfte, was Ibrahim problematisch findet. (= Ibrahim findet es problematisch, dass es schon viele Lebensmittelgeschäfte gibt.)
  Már sok élelmiszerbolt van, amit Ibrahim problémának talál.