arrow_back Időhatározói mellékmondat: seit

Nebensätze: seit

seit-al kezdődő időhatározói mellékmondatok

A seit vagy seitdem (amióta) kötőszó egy időhatározói mellékmondatot vezet be, amely egy fölérendelt tagmondattól függ. A fölérendelt tagmondat egy cselekvést vagy állapotot fejez ki. Ez a cselekvés vagy állapot még nem fejeződött be. A mellékmondat azt adja meg, hogy a cselekvés vagy állapot mikor kezdődött.

Seit du Nico kennengelernt hast, lügst du.
Amióta megismerted Nicót, hazudsz.

= Seitdem du Nico kennengelernt hast, lügst du.
= Amióta megismerted Nicót, hazudsz.

Cselekvés: Du lügst.

Idő kifejezése: Seit(dem) du Nico kennengelernt hast, ...

Ebben a példában a cselekvés egy múltbeli eseménnyel kezdődik, ezért a mellékmondat Perfekt, a főmondat pedig Präsens igeidőben van.

Néha a mellékmondatban is használhatunk Präsens igeidőt. Példa:

Seit du dich mit Nico triffst, lügst du.
Mióta Nicóval találkozol, hazudsz.

Itt nem egyetlen eseményt fejezünk ki. Selma és Nico gyakran találkoznak. A múltban kezdtek találkozni, és most is találkoznak. Ezért használjuk itt a Präsens igeidőt.

További példák:

Seit wir nach Deutschland gekommen sind, verbringt Selma wenig Zeit mit der Familie.
Amióta Németországba jöttünk, Selma nem sok időt tölt a családjával.

Seit wir in Deutschland leben, verbringt Selma wenig Zeit mit der Familie.
Mióta Németországban élünk, Selma nem sok időt töltött a családjával.

Seit Selma mit dem Praktikum angefangen hat, spricht sie viel Deutsch.
Mióta Selma elkezdte szakmai gyakorlatát, sokat beszél németül.

Seit Selma das Praktikum macht, spricht sie viel Deutsch.
Mióta Selma a szakmai gyakorlatot végzi, sokat beszél németül.