arrow_back Időhatározói mellékmondat: während

Nebensätze: während

Mellékmondatok während-el

A mellékmondat egy másik mondattól függ. A mellékmondat rendszerint nem állhat önmagában, egy fölérendelt főmondatot, vagy egy fölérendelt mellékmondatot igényel. A mellékmondatokat gyakran egy bevezető szó kapcsolja a fölérendelt tagmondathoz.

A während-el (közben, miközben) kezdődő időhatározói mellékmondatok azt fejezik ki, hogy két vagy több dolog egyszerre történik.

Sebastian spricht mit Nina, während er putzt.
Sebastian takarítás közben beszél Ninával.

A ragozott ige rendszerint a mellékmondat végén áll.

A mellékmondat a fölérendelt mondat előtt is állhat. Ekkor az egész mellékmondat az első helyet foglalja el, a fölérendelt mondat ragozott igéje így a második helyen áll. Példa:

Während er putzt, spricht Sebastian mit Nina.
Takarítás közben Sebastian Ninával beszélget.

Ez azt jelenti, hogy a mellékmondat ragozott igéje a vessző elé kerül, a fölérendelt tagmondat ragozott igéje pedig a vessző után következik.