arrow_back Vonatkozó mellékmondat: tárgyeset

Relativsätze: Akkusativ

Vonatkozó mellékmondatok tárgyesetben álló vonatkozó névmással

A vonatkozó mellékmondatok több információt adnak a fölérendelt tagmondatban lévő főnévről vagy névmásról. A szó, amire vonatkoztatunk meghatározza a főmondatot a mellékmondattal összekötő vonatkozó névmás nyelvtani nemét (Genus) és számát (Numerus). A vonatkozó névmás esete (Kasus, =Fall) attól függ, hogy a vonatkozó névmásnak milyen nyelvtani funkciója van a vonatkozó mellékmondatban.

Alanyesetben és tárgyesetben a der, die, das (aki, ami) vonatkozó névmások alakjai megegyeznek a határozott névelő alakjaival:

nem/szám eset
alanyeset tárgyeset
hímnem der den
nőnem die die
semleges nem das das
többes szám die dise

Ein Bäcker ist ein Mann. (Nominativ maskulin Singular)
A pék ember.

Er (= der Mann) muss sehr früh aufstehen. (Subjekt: Nominativ)
Neki nagyon korán kell kelnie.

Ein Bäcker ist ein Mann, der sehr früh aufstehen muss.
A pék olyan ember, akinek nagyon korán kell kelnie.

Ein Bäcker ist ein Mann. (Nominativ maskulin Singular)
A pék ember.

Man sieht ihn (= den Mann) morgens in der Bäckerei. (Akkusativobjekt)
Látják őt reggel a pékségben.

Ein Bäcker ist ein Mann, den man morgens in der Bäckerei sieht.
A pék olyan ember, akit reggelente a pékségben látnak.


Német nyelvtani kifejezések:

das Genus (nem): Minden főnévnek van egy nyelvtani neme. A három nyelvtani nem a hímnem (maskulin), a nőnem (feminin) és a semleges nem (neutral). A hímnemű főneveknek a der, a nőnemű főneveknek a die, a semleges főneveknek pedig a das a névelője.

der Numerus (szám): Egy szó állhat egyes számban (Singular) vagy többes számban (Plural).

der Kasus (eset): A főnév vagy névmás állhat alanyesetben (Nominativ), tárgyesetben (Akkusativ), részes esetben (Dativ) vagy birtokos (Genitiv) esetben.