arrow_back Vonatkozó mellékmondat: közbeiktatás

Relativsätze: eingeschoben

Mondatszerkezetek vonatkozó mellékmondatokkal

A vonatkozó mellékmondatok több információt adnak a fölérendelt tagmondatban lévő főnévről vagy névmásról. A vonatkozó mellékmondat általában azt a szót követi, amelyre vonatkozik, és vesszővel van elválasztva. Ez azt jelenti, hogy a fölérendelt mondatot a vonatkozó mellékmondat megszakíthatja. Ez nem változtat a fölérendelt mondat mondatszerkezetén. A következő mindkét mondatban a Rotwein a hivatkozott szó. Közvetlenül ez után jön a vonatkozó mellékmondat.

Vonatkozó mellékmondat a fölérendelt mondat után:

Das ist der Rotwein, der auf der Speisekarte steht.
Ez az a vörösbor, ami az étlapon van.

Vonatkozó mellékmondat a fölérendelt mondatba közbeiktatva:

Der Rotwein, der aus dieser Region kommt, schmeckt besonders gut.
Az erről a vidékről származó vörösbor különösen jó ízű.

Ha a fölérendelt tagmondat a vonatkozó mellékmondat után folytatódik, akkor a vonatkozó mellékmondat végén is vessző van.