arrow_back Vonatkozó mellékmondat: alanyeset

Relativsätze: Nominativ

Vonatkozó mellékmondatok

A vonatkozó mellékmondatok rendszerint nem állnak önállóan, és egy fölérendelt főmondattól vagy egy másik mellékmondattól függenek. A vonatkozó mellékmondatok több információt adnak a fölérendelt tagmondatban lévő főnévről vagy névmásról. A vonatkozó mellékmondat általában azt a szót követi, amelyre vonatkozik, és vesszővel van elválasztva. A ragozott ige általában a vonatkozó mellékmondat végén áll. A vonatkozó mellékmondatot egy vonatkozó névmás köti a fölérendelt tagmondathoz. Ez a vonatkozó névmás a fölérendelt tagmondatban lévő szóra vonatkozik.

Vonatkozó névmások

A der, die, das (aki, ami) vonatkozó névmások alakja többnyire megegyezik a határozott névelő alkjával. A der, die, das alakokban a relatív névmások alanyesetben álló mellékmondatot vezetnek be. A névmások nyelvtani nemét és számát a főmondatban szereplő hivatkozott szó határozza meg. Az esetet a vonatkozó névmás mellékmondatban betöltött szerepe határozza meg. Ha a mellékmondatban a vonatkozó névmás az alany, akkor alanyesetben áll.

Alanyeset, hímnem egyes szám (der Mann):

főmondat + főmondat:

Der Koch ist der Mann. Er (= der Mann) kocht im Restaurant für Gäste.
A szakács az ember. Ő (= az ember) főz az étteremben a vendégeknek.

főmondat + vonatkozó mellékmondat:

Der Koch ist der Mann, der im Restaurant für Gäste kocht.
A szakács az az ember, aki a vendégeknek főz az étteremben.

Alanyeset, nőnem egyes szám (die Kneipe):

Ich gehe gern in die Kneipe. Sie ist neben meinem Haus.
Szeretek kocsmába járni. A házam mellett van.

Ich gehe gern in die Kneipe, die neben meinem Haus ist.
Szeretek a házam melletti kocsmába járni.

Ezekben a példákban a hivatkozott főnév határozott névelővel áll (der, die). Az alanyesetben levő vonatkozó névmás azonban még akkor is a határozott névelő alakjait veszi fel, ha a hivatkozott szó határozatlan névelővel vagy névelő nélkül áll.

Alanyeset, semleges nem egyes szám (das Gericht):

Pizza ist ein Gericht. Es ist nicht besonders gesund.
A pizza egy étel. Nem kifejezetten egészséges.

Pizza ist ein Gericht, das nicht besonders gesund ist.
A pizza egy olyan étel, ami nem kifejezetten egészséges.

Alanyeset, többes szám (die Menschen):

Feinschmecker sind Menschen. Sie wissen viel über gutes Essen.
Az ínyencek emberek. Sokat tudnak a jó ételekről.

Feinschmecker sind Menschen, die viel über gutes Essen wissen.
Az ínyencek olyan emberek, akik sokat tudnak a jó ételekről.


Német nyelvtani kifejezések:

der Relativsatz (vonatkozó mellékmondat): A vonatkozó mellékmondat olyan mellékmondat, amely több információt ad a fölérendelt tagmondatban lévő főnévről vagy névmásról.

das Relativpronomen (vonatkozó névmás): A vonatkozó névmás vonatkozó mellékmondatot kapcsol a fölérendelt tagmondathoz.